Webbplatsregler

Regler for anvandningen av lovestories.love

lovestories.love webbplats ("Webbplats") tillhandahalls av foretaget Love Amb Inc LP, som registrerats pa: 146 Drumcondra Rd Lower Drumcondra Dublin 9 D09 YR83 Ireland, UK, e-post: support@lovestories.love, telefonnummer: +35319079477 ("Foretaget"). Genom att anvanda webbplatsen godkanner du att folja foljande regler ("Webbplatsregler"). Webbplatsregler reglerar anvandningen av din webbplats och ar anslutna till Sekretesspolicy.

Foretaget forbehaller sig ratten att uppdatera och andra dessa villkor for webbplattformen och eventuella inforlivade villkor genom att lagga upp uppdateringar pa bolagets hemsida, men vi kommer att forsoka informera dig om andringarna som kommer att paverka dig vasentligt.

Webbplatsstjanster tillhandahalls endast for personer over 21 ar. Om du inte godkanner villkoren i detta avtal, anvand inte webbplatsen eller tjansten.

 1. Webbplatsregler

  1.1 For att kunna anvanda webbplatsen maste du skapa ett konto ("Konto"). Du samtycker till att ge oss korrekt, fullstandig och aktuell information for ditt konto. Vi kan anvanda denna information for att kontakta dig.

  1.2. For att ditt konto ska kunna skapas och du kan borja anvanda webbplatsens tjanster maste du fylla i registreringsformularet med aktuell, fullstandig och noggrann information som begars av registreringsformularet. Du valjer det losenord som anvandes for att logga in. Som registrerad anvandare av webbplatsen godkanner du att du ar fullt ansvarig for innehallet och informationen som du skickar pa var webbplats, samt for att uppratthalla sekretessen for din kontoinformation. Du godkanner ocksa att meddela webbplatsadministratorer om eventuell obehorig anvandning av ditt konto eller annat sakerhetsbrott.

  1.3. Du ar ansvarig for sakerheten for ditt konto och losenord. Foretaget ansvarar inte for forlust eller skada som uppstar pa grund av bristande overensstammelse med sakerhetsreglerna .

  1.4. Du kan inte anvanda webbplatsen for olagliga andamal eller bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begransat till upphovsrattslagar).

 2. Betalning

  2.1 For att kunna anvanda tjansterna pa webbplatsen maste du varje manad gora forskottsbetalning. Vid underlatenhet att betala forskottsbetalning forbehaller vi oss ratten att avbryta driften av ditt konto fore betalning.

  2.2 Varje betalning ar en engangsbetalning. Fonderna fran betalkortet debiteras inte automatiskt.

  2.3 Alla betalningar inkluderar inte skatter eller avgifter som skattemyndigheterna uppbar, och du ar ansvarig for att betala alla sadana skatter eller avgifter. Om sa kravs samlar bolaget dessa skatter pa skattemyndighetens vagnar och overfor dem till skattemyndigheterna.

 3. Avbokning och aterbetalning

  3.1 Du kan nar som helst avbryta ditt konto genom att kontakta kundsupport. Vid avbokning kommer ditt konto att blockeras omedelbart.

  3.2 Om du lamnar webbplatsen fore utgangen av den aktuella betalade manaden, kommer avbokningen att trada i kraft omedelbart och du betalar inte langre nagot. Men samtidigt kommer det inte att finnas nagon proportionell fordelning av oanvand tid i den senaste faktureringsperioden.

 4. Tillfalliga upphavandet och radering av ett konto

  4.1 Foretaget har efter eget gottfinnande ratt att avstanga tillfalligt eller avsluta ditt konto och vagra eventuell nuvarande och framtida anvandning av webbplatsen av nagon anledning nar som helst. Foretaget forbehaller sig ratten att nar som helst vagra att tillhandahalla tjanster till nagon anvandare, av nagon anledning, nar som helst.

  4.2 efter det tillfalliga upphavandet av ditt konto, av nagon anledning, blir allt ditt innehall omedelbart otillgangligt.

  4.3 Om ditt konto ar avstangt i mer an 6 manader forbehaller vi oss ratten att radera ditt konto och all relaterad information. Vi kan ocksa omedelbart ta bort ditt konto och all relaterad information om det ar nodvandigt att uppfylla de lagliga skyldigheterna.

 5. Upphovsratt och aganderatt till innehall

  5.1 Allt innehall pa webbplatsen maste overensstamma med upphovsrattslagen.

  5.2 Vi havdar inte immateriella rattigheter och material som du tillhandahaller till webbplatsen. Alla nedladdade material forblir dina.

  5.3 Foretaget forhandskar inte innehallet, men forbehaller sig ratten (men inte skyldigheten) efter eget gottfinnande att vagra eller ta bort innehall som laddades upp till webbplatsen.

  5.4 Webbplatsen ar skyddad av upphovsratt och andra lagar i Storbritannien (UK) och andra lander. Dessa webbplatsregler ger dig inte nagra rattigheter eller intressen pa webbplatsen, vara varumarken, logotyper eller andra delar av foretagsidentitet eller immateriella rattigheter eller utlandskt innehall pa webbplatsen. Du godkanner att du inte kommer att andra, oversatta och pa annat satt skapa derivatversioner av webbplatsen.

  5.5 Vi kan anvanda allt offentligt innehall som du skapar via ditt konto, for begransad marknadsforing och framjande av webbplattformen. Om du inte vill att ditt konto ska vara tillgangligt kan du nar som helst avbryta detta genom att kontakta supporttjansten.

 6. Tredjepartssystem och integration

  6.1. Du forstar att foretaget anvander tjanster fran tredje part for att tillhandahalla nodvandig utrustning, programvara, natverk, lagring och relaterad teknik som kravs for att kunna kora webbplattformen. Vara relationer med tjanster fran tredje part beskrivs nedan i Sekretesspolicy.

  6.2. Webbplatsen ar integrerad med olika tredjepartsforetag som tillhandahaller tjanster, applikationer och webbplatser (gemensamt "tredjepartstjanster") som kan ge dig innehall och produkter. Dessa tredjepartstjanster kan ha sina egna villkor och policyer, och din anvandning av dem regleras av dessa villkor och policyer. Vi kontrollerar inte tredje parts tjanster, och vi ar inte ansvariga for tredje parts tjanster eller for transaktioner som ni kan sluta med dem. Din sakerhet nar du anvander tjanster fran tredje part ar ditt ansvar.

 7. Allmanna villkor

  7.1 Tekniskt stod tillhandahalls endast via e-post.

  7.2 Du far inte andra, anpassa eller hacka webbplatsen.

  7.3 Vi forbehaller oss ratten att tillfalligt inaktivera ditt konto om anvandningen overstiger den genomsnittliga anvandningen av andra kunder pa webbplatsen. Naturligtvis forsoker vi kontakta kontoagaren innan vi vidtar nagra atgarder, utom i sallsynta fall nar anvandningsnivan kan paverka webbplatsens prestanda negativt for andra kunder.

  7.4 Foretaget garanterar inte att (i) tjansterna uppfyller dina specifika krav, ii) tjansten kommer att tillhandahallas fortlopande, snabbt, sakert och utan fel, iii) resultaten som kan erhallas fran anvandningen av tjansten kommer att vara korrekta och tillforlitliga, iv) kvaliteten pa produkter, tjanster, information eller annat material som kopts eller mottas av dig via tjansten kommer att uppfylla dina forvantningar och (v) eventuella fel pa webbplatsen kommer att rattas.

  7.5 Du forstar klart och haller med om att foretaget inte ar ansvarigt for nagra direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller straffbara skador, inklusive men inte begransat till forluster fran forlust av vinst, rykte, anvandning av data eller andra immateriella forluster (aven om foretaget var anmals om eventuella forluster), till foljd av: (i) anvandningen eller oformagan att anvanda tjansten. ii) inkopspriset pa ersattningsvaror och tjanster som foljer av varor, data, information eller tjanster som kopts eller mottas eller forvarvats meddelanden eller transaktioner som gors genom tjansten; (iii) obehorig atkomst eller modifiering av dina meddelanden eller data; (iv) utlatanden eller beteenden av nagon tredje part i tjansten; (v) eller annan sak som ror tjanster.

  7.6 Bolagets fel att utova nagon rattighet eller villkoren for webbplatsen ar inte ett upphavande av sadan ratt eller bestammelse. Villkoren for webbplatsen utgor hela avtalet mellan dig och bolaget och styr din anvandning av webbplatsen, ersatter eventuella tidigare avtal mellan dig och bolaget (inklusive men inte begransat till nagra tidigare versioner av webbplatsvillkor).

  7.7 Nagra nya funktioner som utokar eller forbattrar denna webbplats, inklusive utgivning av nya verktyg och resurser, regleras av villkoren for webbplatsen. Fortsatt anvandning av webbplatsen efter sadana andringar innebar att du accepterar sadana andringar.

  7.8 Detta Avtal och webbplatsen i alla avseenden regleras av Irlands lagar, oavsett konfliktregler.

Vi anvander cookies for att forbattra och underlatta din anvandning av denna webbplats. Las mer.

 

Senast uppdaterad: 22 maj 2018